Andrychów

 

 

..

 
Powrót 4 pory Jesień na osiedlu Zachody i nocne      
 
.

.

 

Położenie i Komunikacja

Miasto położone w Kotlinie Andrychowskiej, w Beskidzie Małym   u stóp Pańskiej Góry, nad rzeką Wieprzówką.

Andrychów położony jest wzdłuż drogi krajowej 52 Kraków Cieszyn.

Przez miasto biegnie linia kolejowa    z Bielska-Białej do Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckorony.

Nazwa miasta

Osada miała zostać założona na przełomie XIII/XIV wieku i nazwana Indrzychowem.
Pierwsze zapiski o Andrychowie pojawiły się w wykazie
świętopietrza w roku 1344.

Wioska figuruje tam pod nazwą: Henrychów ("ecclesia de Henrichov")
Jan Długosz w Liber beneficiorum około roku 1440 do określenia osady używa nazwy Gendrzychow. W okresie okupacji hitlerowskiej, miasto zostało przemianowane na Andrichau.

Obecnie panuje przekonanie,
 że nazwa miasta pochodzi od
 imienia pierwszego właściciela lub założyciela (np. Jędrzeja).

 


> Historia <


Andrychów został założony na przełomie
XIII/XIV w. prawdopodobnie przez wychodźców w Moraw. Osada miała pierwotnie nosić nazwę Indrzychowa. W 1345 r. wieś miała 27 km² powierzchni i liczyła 105 mieszkańców i znajdowała się w Księstwie Zatorskim.  c.d. ->>>
 


Stary dom z którego przemawiał
Tadeusz Kościuszko
 


Po rekonstrukcji - tył budynku

 

 

 

Liczne niepokoje ograniczały rozwój
 wsi (m.in. przejazd
Deresława udającego się na rabunek Zatora). Andrychów zaczął rozwijać się, gdy Zator znalazł się pod panowaniem królów polskich (20 lutego 1564 roku).

Na początku XVII wieku Andrychów należał do Mariana Przyłęckiego herbu Szreniawa. Był on już wtedy centrum administracyjnym klucza sąsiadujących  z nim wiosek: Wieprza, Inwałdu, Targanic, Roczyn, Sułkowic.
 W roku
1665
wieś została splądrowana i spalona przez oddziały szwedzkie - co zatrzymało jej rozwój na wiele lat.

Na początku XVIII wiek
 
Franciszek Szwarcenberg-Czerny, aby wesprzeć zniszczoną wioskę osiedlił w niej rzemieślników, m.in. tkaczy          z Belgii Śląska i Saksonii.
 Od tego momentu andrychowskie tkactwo zaczęło się gwałtownie   rozwijać (tkactwo w Andrychowie rozwijało się już od
XVI
wieku).

Znaczenie Andrychowa stopniowo rosło, otrzymywał on przywileje oraz instytucje charakterystyczne dla miasta (np. przywilej jarmarków, utworzenie organizacji cechowych). Wreszcie, w roku 1704 podjęto próbę lokacji miasta (za przywilejem Augusta II). Ostatecznie Stanisław Ankwicz usytuował miasto Andrychów w roku 1767 r. na terenie wsi Andrychów (równocześnie istniało miasto Andrychów i wieś Andrychów).

czytaj więcej >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
 Copyright © 2010 by ted.beskidy.pl &  Ted77.  All rights reserved

 

 

  Add to Google